Αυτοματισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η εταιρία AbleToPower είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τόσο στις οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές όσο και στον ιδιαιτέρως απαιτητικό τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών

Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ασφαλείας και κλιματισμού για περισσότερο από 30 χρόνια προσανατολισμένη στην ευχαρίστηση και ικανοποίηση των πελατών της.

Το 2012 εντάχθηκε στην ομάδα πιστοποιημένων συνεργατών παγκοσμίως των εγκαταστάσεων KNX (πρωτόκολλο κατασκευής έξυπνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) σάν πιστοποιημένος συνεργάτης KNXPARTNER

Το KNX είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου βασισμένο σε OSI (EN 50090, ISO / IEC 14543) για έξυπνα κτίρια. Το KNX είναι ο διάδοχος και η σύγκλιση τριών προγενέστερων προτύπων: του Ευρωπαϊκού Πρωτόκολλου  Οικιακών Συστημάτων (EHS), του BatiBUS και το Ευρωπαϊκό Bus ( Instabus). Το πρότυπο KNX διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος KNX. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε συγκεκριμένη πλατφόρμα υλικού.  Ένα δίκτυο συσκευών KNX μπορεί να ελέγχεται  από οποιοδήποτε  μικροελεγκτή 8-bit σε υπολογιστή, ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης  εφαρμογής. Η πιο συνηθισμένη μορφή εγκατάστασης είναι μέσω μέσου συνεστραμμένου ζεύγους.

Το KNX εγκρίνεται ως ανοιχτό πρότυπο για

  • Διεθνές πρότυπο (ISO / IEC 14543-3)
  • Πρότυπο του Καναδά (CSA-ISO / IEC 14543-3)
  • Ευρωπαϊκό πρότυπο (CENELEC EN 50090 και CEN EN 13321-1)
  • Κινεζικό πρότυπο Guo Biao (GB / Z 20965)

Ένα από τα πλεονεκτήματα του συστήματος KNX είναι ότι οποιοδήποτε προϊόν που φέρει το σήμα KNX δεν αποτελεί μία απλή δήλωση  του κατασκευαστή αλλά βασίζεται σε δοκιμές συμμόρφωσης που εκτελούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών KNX. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, δεν ελέγχεται μόνο ότι η συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο KNX αλλά ότι τα χρήσιμα δεδομένα κωδικοποιούνται σύμφωνα με τους τυποποιημένους τύπους δεδομένων KNX. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών και διαφορετικές εφαρμογές,  μπορούν να συνδυαστούν σε μια εγκατάσταση σε λειτουργία.

Ευρεία γκάμα συνδιασμού προϊόντων με ενσωμάτωση σε

  • Έλεγχος φωτισμού
  • Θέρμανση, εξαερισμός & έλεγχος κλιματισμού
  • Συγχρονισμός με έλεγχο σκίασης
  • Παρακολούθηση συστημάτων ασφαλείας
  • Διαχείριση και μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου & νερού
  • Παρακολούθηση online με  διανομή βίντεο

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της πρόσβασης στο σύστημα μέσω LAN, αναλογικών ή κινητών τηλεφωνικών δικτύων για κεντρικό ή κατανεμημένο έλεγχο του συστήματος μέσω υπολογιστών, οθονών αφής και Smartphones (έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών)