Σχετικά με εμάς

Η εταιρία AbleToPower ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τόσο στις οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές όσο και στον ιδιαιτέρως απαιτητικό τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών.

Τα υψηλά “standards” κατάρτισης, η επιτυχής εφαρμογή καινοτομιών καθώς και η διαρκής προσήλωση στην διασφάλιση προδιαγραφών ποιότητας μας καθιέρωσαν στην συνείδηση των πελατών μας.

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας επέτρεψαν την διαδοχή στην δεύτερη γενιά βαδίζοντας στην 4η δεκαετία μιας κοπιαστικής αλλά υπεύθυνης και δημιουργικής πορείας.

Η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη  και η δυσμενής οικονομική συγκυρία απαιτούν πολλαπλάσια προσπάθεια με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών στο τρίπτυχο ποιότητα, εμπιστοσύνη, εξοικονόμηση.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο, πλήρη υλικοτεχνική υποδομή (αδιάλειπτη αναβάθμιση-επικαιροποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού  και εμπλουτισμό με νέο, σύγχρονο) καθώς και την διαρκή επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες επιχειρούμε  την αρμονική σύζευξη πείρας, τεχνογνωσίας, και τεχνολογιών αιχμής

Διαθέτουμε μια ποικιλία ηλεκτρικών υπηρεσιών σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στην Αττική και τις γύρω περιοχές.

Άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος, πτυχία & πιστοποιήσεις

Καλέστε μας να συζητήσουμε μαζί την εκμετάλλευση των καινούργιων τεχνολογιών

Μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα από τους λογαριασμούς σας