Δείγματα έργων μας

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες έργων που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και έργα υπό κατασκευή

Παραθέτουμε παρακάτω τις υπηρεσίες μας

 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοινής εφαρμογής και ΚΝΧ
 • Ανακαινίσεις καταστημάτων, βιοτεχνιών, κατοικιών
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων αλογόνου με Led ίσης απόδοσης
 • Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση UPS
 • Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ηλιακών θερμοσιφώνων και ταχυ-θερμοσιφώνων
 • Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και μετρήσεις κυκλωμάτων
 • Έκδοση νέων υπεύθυνων δηλώσεων εγκαταστάτη Δ.Ε.Η . (πιστοποιητικά Δ.Ε.Η)
 • Επισκευή, ένωση και προμήθεια ηλεκτρικών κινητήρων
 • Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • CCTV- κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Συστήματα πυρανίχνευσης
 • Εξαερισμός ακινήτων
 • PV- Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • Συστήματα αντιστάθμισης ισχύος
 • Θεμελιακή γείωση