Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Παρακάτω θα βρείτε γρήγορες απαντήσεις, που αφορούν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα ασφαλείας, σε συνηθισμένα ερωτήματα  πελατών μας και σας τα παραθετουμε με μιά γρήγορη ματιά.

Κάθε μήνα ο ιδιώτης – ιδιοκτήτης του ηλεκτροδοτημένου ακινήτου, πρέπει να ενεργοποιεί το ρελλέ διαρροής από το κομβίο τέστ (test) που έχει στο σώμα του το ρελέ διαρροής. Σε περίπτωση που πατώντας το δέν απομονώσει την ηλεκτροδότηση, πρέπει να καλέσει άμεσα αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Μετά από κάθε τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που πραγματοποιείται σε ακίνητο, πρέπει να ακολουθεί πρωτόκολλο ελέγχου παράδοσης και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Σε όλους τους πελάτες μας συστήνουμε να γίνεται έλεγχος γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης κάθε τρία με τέσσερα χρόνια. Η διάβρωση των υλικών γείωσης απαιτεί τον συχνό έλεγχο αυτής με πιστοποιημένα όργανα ελέγχου.

Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ή αλλιώς “πιστοποιητικό” είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο ηλεκτροδοτημένο χώρο. Μόλις οι μετρήσεις από πιστοποιημένο όργανο έχουν αποτελέσματα μέσα στα επιτρεπτά όρια που ορίζονται από πίνακες τιμών τότε μπορεί να προχωρήσει η αποτύπωση σχεδίου κάτοψης και σχεδίου πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Υπάρχουν πολλές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε οικιακά όσο και σε επαγγελματικά ακίνητα. Καλέστε μας να έρθουμε στον χώρο σας να μετρήσουμε τις ενεργοβόρες πηγές και με πίνακες τιμών να σας προτείνουμε λύσεις που θα σας εγοικονομήσουν χρήματα απότους λογαριασμούς σας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα πάντα από παντού. Καλέστε μας να έρθουμε στον χώρο σας εντελώς δωρεάν και να κάνουμε μελέτη του συστήματος ασφαλείας και καταγραφής που να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Ακόμα και αν έχετε ήδη κάποιο εγκατεστημένο σύστημα καταγραφής, μπορούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε να γίνεται ο απομακρυσμένος έλεγχος.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε λύσεις σε κλιματισμό οικονομικά και αξιόπιστα. Καλέστε μας να κάνουμε μελέτη του χώρου σας και να σας προτείνουμε κλιματιστικά χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης σε ανταγωνιστικές τιμές, πιό χαμηλές και από τις εταιρίες ηλεκτρικών συσκευών. Ρωτήστε μας.

Μπορούμε να σας προτείνουμε οικονομικές λύσεις τροποποίησης των υφιστάμενων φωτιστικών κήπου και ασφαλείας σε πολυκατοικίες, που τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και σε επέκταση χρημάτων είναι εμφανή στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.