Κλιματισμός & εξαερισμός

Η εταιρία AbleToPower είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο στις οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές όσο και στον ιδιαιτέρως απαιτητικό τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών

Κλιματισμός & εξαερισμός κτηρίων

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας επέτρεψαν την διαδοχή στην δεύτερη γενιά βαδίζοντας στην 4η δεκαετία μιας κοπιαστικής αλλά υπεύθυνης και δημιουργικής πορείας.

Σε εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών η εταιρία μας επεκτάθηκε και στην εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού καταστημάτων και επαγγελματικών ακινήτων, των υφιστάμενων πελατών της που μας εμπιστεύονται στην ευρεία περιοχή των Μεσογείων και τις γύρω περιοχές. Σε συνέχεια ξεκίνησε και την διάθεση των κλιματιστικών που εμπορεύεται σε νέους πελάτες με γνώμονα την ικανοποίηση αυτών στο τρίπτυχο ποιότητα, εμπιστοσύνη, εξοικονόμηση. Είμαστε περήφανοι για το υψηλό επίπεδο και την αξιοπιστία των μηχανημάτων που προσφέρουμε στους ευχαριστημένους πελάτες μας, που είναι και η καθημερινή διαφήμισή μας.

We Specialize In

 • Electrical Safety and Maintenance Inspections
 • Electrical panel upgrades
 • Recessed lighting
 • Electrical troubleshooting
 • Dedicated circuits
 • Wiring
 • Electrical Surge Protection
 • Attic and bath exhaust fans
 • Ceiling fan installation
 • Fixture repair and replacement
 • Outdoor/landscape lighting
 • Hot tub and appliance wiring
 • Dedicated Circuits and sub panels
 • Dimmer and light fixture installation
 • Breaker replacements

Electrical Lighting Upgrades

 • Bathroom Lighting
 • Kitchen Lighting
 • Outdoor Security Lighting

Our Electrical Technicians are:

 • Fully screened, drug tested, and background checked for your peace of mind
 • Neat, clean and uniformed for safety and security
 • Friendly, helpful, and reliable. We don’t hire anyone we wouldn’t hire to work inside of our own homes.
 • Knowledgeable, experienced and skilled
 • Rigorously trained in customer service
 • Top-notch troubleshooters who specialize in saving you time and money
 • Fully outfitted with state-of-the-art diagnostic tools and a huge inventory of parts
 • Fully licensed, bonded and insured